[section label=”About”]

[row style=”small” v_align=”equal”]

[col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”5″ padding=”5% 5% 5% 5%” align=”center” border=”2px 2px 2px 2px” border_color=”rgb(39, 54, 71)”]

[ux_text font_size=”1.45″ line_height=”1.55″ text_color=”rgb(174, 143, 3)”]

رویداد ازدواج مثبت

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.1″ line_height=”1.6″ text_align=”right” class=”jstfy”]

رویداد ازدواج مثبت با این هدف طراحی شده است که دختران مجرد و در آستانه ازدواج بتوانند با روش‌های علمی به سوالاتی نظیر شناخت پیش از ازدواج، تحقیق در دوران خواستگاری و چگونگی ارتباط با خانواده همسر آینده پاسخ دهند.

این امکان وجود دارد که یک خواستگار بتواند موارد مهمی را درباره خود مخفی کند که با استفاده از روش‌های صحیح تحقیق و پرسشگری هوشمندانه در جلسات خواسنگاری بتوان به برخی موارد پنهان پی برد.

هدف از رویدادازدواج مثبت این است که  دختران بتوانند با علم و آگاهی انتخاب کرده و با مهارت‌های صحیح ارتباطی، ارتباط شایسته‌ای با همسر آینده و خانواده اش ایجاد کنند.

[/ux_text]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”7″]

[ux_banner height=”620px” height__sm=”100%” bg_color=”rgb(13, 93, 90)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.087)” video_loop=”false” video_visibility=”visible”]

[text_box width=”100″ width__sm=”90″ scale=”180″ scale__sm=”145″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_text font_size=”1.1″]

سطح رویداد:  عمومی

تمرین و کارورزی:  ندارد

طول دوره:  دو جلسه

ساعت دوره:  4 ساعت

فرمت آموزش:  صوت

اتمام مهلت ثبت نام

[/ux_text]
[row_inner]

[col_inner span=”8″ span__sm=”8″]

[ux_stack direction=”col” direction__sm=”col” distribute=”center” gap=”0.75″]

[button text=”ثبت نام رویداد” color=”white” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″ link=”#”]

[button text=”درخواست مشاوره” color=”white” style=”outline” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”About Text” padding__sm=”0px”]

[gap height=”40px” height__sm=”20px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”4″ margin__sm=”0px 0px -20px 0px”]

[gap height=”10px” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_text font_size=”1.75″ line_height=”0.75″ line_height__md=”1.25″]

سرفصل ها

[/ux_text]
[button text=”در ارتباط باشید” color=”success” style=”link” icon=”icon-angle-right”]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[accordion]

[accordion-item title=”الفبای انتخاب همسر”]

 • زمان آمادگی برای ازدواج
 • انواع بلوغ
 • ویژگی‌های ازدواج غلط
 • 4 الگوی انتخاب همسر
 • سبک‌های نگرش به عشق و ازدواج
 • مثلث عشق و چگونگی بررسی خواستگار
 • روش انجام تحقیقات و شناخت در دوره خواستگاری و آشنایی
 • زنگ خطرهای ازدواج
 • نقش استخاره در ازدواج

[/accordion-item]
[accordion-item title=”تنظیم نقش با خانواده همسر و خانواده اصلی”]

 • اهمیت بحث ارتباط با خانواده همسر به عنوان یکی از پنج عامل طلاق در ایران
 • تاثیر پیش فرض‌های فرهنگی منفی در ارتباط با خانواده همسر
 • روش‌های حل مسئله در خانواده‌های موفق

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”شرایط” bg=”1707″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.35)” bg_pos=”50%” dark=”true” height=”400px” height__sm=”350px” scroll_for_more=”true”]

[row h_align=”center” class=”lightbk”]

[col span=”6″ span__sm=”11″ span__md=”8″ align=”center”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.5″ font_size__sm=”1.75″]

شرایط شرکت در دوره

[/ux_text]
[gap]

[ux_text font_size=”1.15″ line_height=”1.8″]

این دوره برای عموم بانوان مجرد که قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارند مفید خواهد بود.

[/ux_text]
[gap]

[row_inner]

[col_inner span=”9″ span__sm=”8″]

[ux_stack direction__sm=”col” distribute=”center” gap=”0.75″]

[button text=”ثبت نام رویداد” color=”white” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″ link=”#”]

[button text=”درخواست مشاوره” color=”white” style=”outline” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Info Boxes” padding=”0px” class=”illimg”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 15% 0px 15%” padding__sm=”40px 8% 50px 8%” padding__md=”0px 8% 0px 8%” align=”left”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.1″ line_height=”1.6″ text_align=”right” class=”jstfy”]

این دوره برای چه افرادی مناسب است؟

این دوره برای عموم بانوان مجرد که قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارند مفید خواهد بود.
تمام کسانی که در انتخاب تردید دارند.
کسانی که یک بار تجربه ازدواج ناموفق را داشته‌اند نیز می‌توانند با شرکت در دوره تصمیم‌های بهتری بگیرند.
همچنین این دوره به افراد زیر توصیه می شود:

– دختران در شرف ازدواج
– دختران در دوران خواستگاری
– دختران عقد کرده
– دخترانی که یک بار تجربه انتخاب نادرست داشته‌اند.

[/ux_text]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” height__sm=”250px” height__md=”350px” bg=”1535″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” video_visibility=”visible”]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_banner height=”400px” height__md=”349px” bg=”1536″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” video_visibility=”visible” visibility=”hide-for-small”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 15% 0px 15%” padding__sm=”40px 8% 50px 8%” padding__md=”0px 8% 0px 8%” align=”center”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.1″ line_height=”1.6″ text_align=”right” class=”jstfy”]

چرا شرکت در این دوره بسیار مهم است؟

چه بسیار ازدواج‌هایی که به علت عدم آشنایی با پرسش‌های مهم در جلسات خواستگاری، عدم وجود تحقیقات هوشمند و تاثیر منفی خانواده همسر به سرنوشت تلخ جدایی رسیده‌اند. ما در این کارگاه به صورتی علمی راه‌کارهایی را به شما ارائه می‌دهیم که بتوانید با استفاده از آن‌ها سرنوشت خود را به زیبایی رقم بزنید.

با شرکت در این دوره از اشتباهات معمول که اغلب افراد در مراحل ازدواج مرتکب می‌شوند پیشگیری کنید.

[/ux_text]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”show-for-small”]

[ux_banner height=”400px” height__sm=”250px” height__md=”350px” bg=”1536″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)”]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 15% 0px 15%” padding__sm=”40px 8% 50px 8%” padding__md=”0px 8% 0px 8%” align=”left”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.1″ line_height=”1.5″ text_align=”right” class=”jstfy”]

دستاوردهای این دوره

اطلاعات این دوره به شما کمک می‌کند تا بتوانید شناخت بیشتر و بهتری نسبت به طرف مقابلتان داشته باشید و روش‌های علمی تحقیق در ازدواج و ارتباط با خانواده همسر را بیاموزید.

[/ux_text]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_banner height=”400px” height__md=”350px” bg=”1540″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” video_visibility=”visible”]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” height__sm=”250px” height__md=”349px” bg=”1538″ bg_size=”original” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” video_visibility=”visible”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 15% 0px 15%” padding__sm=”40px 8% 50px 8%” padding__md=”0px 8% 0px 8%” align=”center”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.1″ line_height=”1.6″ text_align=”right” class=”jstfy”]

این دوره به چه روشی برگزار می شود؟

این دوره به صورت آفلاین و غیر حضوری است.

[/ux_text]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”شرایط” bg=”1707″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.35)” bg_pos=”50%” dark=”true” height=”400px” height__sm=”350px” scroll_for_more=”true”]

[row h_align=”center” class=”lightbk”]

[col span=”6″ span__sm=”11″ span__md=”8″ align=”center”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.5″ font_size__sm=”1.75″]

شرایط شرکت در دوره

[/ux_text]
[gap]

[ux_text font_size=”1.15″ line_height=”1.8″]

این دوره برای عموم بانوان مجرد که قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارند مفید خواهد بود.

[/ux_text]
[gap]

[row_inner]

[col_inner span=”9″ span__sm=”8″]

[ux_stack direction__sm=”col” distribute=”center” gap=”0.75″]

[button text=”ثبت نام رویداد” color=”white” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″ link=”#”]

[button text=”درخواست مشاوره” color=”white” style=”outline” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Team Members”]

[gap]

[row h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text font_size=”0.9″]

ازدواج مثبت

[/ux_text]
[gap height=”10px”]

[ux_text font_size=”2″ line_height=”1″]

فرادهندگان کارگاه‌ها

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row style=”small” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”11″ span__md=”3″]

[team_member img=”19″ name=”خانم حانیه پایور” icon_style=”small” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

[gap height=”10px”]

روانشناس

مشاور ازدواج و خانواده

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”11″ span__md=”3″]

[team_member img=”19″ name=”خانم مریم ابراهیمی (ننه ابراهیم)” icon_style=”small” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

[gap height=”10px”]

ارشد روانشناسی خانواده درمانی از دانشگاه شهید بهشتی

[/team_member]

[/col]

[/row]

[/section]
[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”1851″]

[ux_image id=”1852″]

[/col]

[/row]