[ux_banner height=”507px” bg=”1708″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.49)” parallax=”3″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”80″]

داستان فراروی

ما معتقدیم ماندگارترین و اثربخش ترین راه برای توانمند سازی زنان آموزش است. ما می خواهیم با گسترش آموزش مهارت های نرم و مکمل  برای زنان بتوانیم نقش خود را در مسیر مسئولیت اجتماعی مان به خوبی ایفا کنیم.

[/text_box]

[/ux_banner]
[row]

[col span__sm=”12″]

داستان آکادمی فراروی

نخستین گام های آکادمی فراروی در سال 1398 با هم رسانی فراخوان رویدادهای فرهنگی مرتبط با زنان برداشته شد. کم کم دریافتیم بسیاری از نیازهای زن امروز در آموزش ها دیده نشده اند و لازم است که از نگاه زنان به مسائل زنان پرداخته شود. دست به کار شدیم و رویدادهایی با توجه به خلاهای آموزشی در حوزه مهارت های نرم و مکمل زنان طراحی و اجرا کردیم.زنان دارای نقش های متفاوتی هستند و لازم است تا برای پذیرفتن نقش های همزمان خانوادگی و اجتماعی آمادگی های لازم را کسب کنند.

ما معتقدیم ماندگارترین و اثربخش ترین راه برای توانمند سازی زنان آموزش است. ما می خواهیم با گسترش آموزش مهارت های نرم و مکمل  برای زنان بتوانیم نقش خود را در مسیر مسئولیت اجتماعی مان به خوبی ایفا کنیم.

آرمان فراروی

مهارت افزایی تمام زنان سرزمین پدری بر اساس الگوی نسل سوم زن.

ماموریت فراروی

برگزاری رویدادهای مجازی برای تقویت مهارت های نرم و مکمل در تمام زنان ایران و کمک به آنان برای گذر از نقشهای سنتی به نقش های مدرن و تبدیل شدن به زن نسل سومی.

هدف فراروی

فراهم آوردن بستری امن برای آموزش های با کیفیت به جهت تجربه یک زندگی موفق، پویا و بانشاط.

ارزش های فراروی

احترام، مسئولیت پذیری، کیفیت، نوآفرینی

[divider align=”center”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hidden”]

[team_member img=”17″ name=”Troy Gray” title=”CEO / Founder” facebook=”#” twitter=”#” email=”#” pinterest=”#” linkedin=”#” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hidden”]

[team_member img=”17″ name=”Richy Lace” title=”Marketing Director” facebook=”#” twitter=”#” email=”#” pinterest=”#” linkedin=”#” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hidden”]

[team_member img=”17″ name=”Jane Gray” title=”Public Relations” facebook=”#” twitter=”#” email=”#” pinterest=”#” linkedin=”#” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hidden”]

[team_member img=”17″ name=”July Wood” title=”Customer Support” facebook=”#” twitter=”#” email=”#” pinterest=”#” linkedin=”#” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

[/team_member]

[/col]

[/row]