[row label=”Newsletter” style=”collapse” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″]

[row_inner style=”collapse” width=”full-width” v_align=”equal”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[section bg_color=”rgb(2, 164, 185)” dark=”true” height=”200px”]

[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0pxط 0px 0px 0px” padding__sm=”0px 5% 0px 5%” padding__md=”0px 15% 0px 15%” class=”aboutpileh”]

[ux_text font_size=”1.1″ font_size__sm=”1.25″]

راه ابریشم؛ از پیلگی تا پروانگی

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.15″ line_height=”2″ text_color=”rgb(255, 255, 255)” class=”jstfy”]

مجموعه کارگاه های این رویداد شما را در مسیر سفر خودشناسی قرار می دهند. در این کارگاه ها به شما کمک می کنیم تا بدانید در کجای این عالم ایستاده اید و از زندگی چه می خواهید. سپس به شما ابزاری می دهیم تا کنترل اوضاع را به دست بگیرید.

بتوانید بر اساس آنچه هستید و آنچه که می خواهید باشید اهداف بلند مدت، کوتاه مدت و خرده اهدافتان را تعیین کنید. حالا باید برنامه ای منحصر به فرد برای این سفر بریزید. به شما یاد می دهیم که چگونه برنامه ریزی کنید تا بر مبنای شخصیت شما باشد.در این قسمت از رویکردهای تئوری انتخاب استفاده خواهیم کرد.

حالا شما تازه در ابتدای سفری طولانی و پر از هیجان قرار دارید. در آخرین منزل از این سفر یاد می گیرید که چطور اراده و انگیزه های تان را تقویت کنید و بر مشکلات غلبه کنید.

می آموزید که چطور در سفر زندگی بر مدار ارزش هایتان بمانید و چگونه علاقه، استعداد و اهدافتان را کشف کنید تا زندگی رویایی تان را طراحی کنید. پایان این سفر دو ماهه حسی از شادی، رضایت درونی، احساس خودباوری و توانمندی خواهید داشت.
[/ux_text]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/section]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”12″ force_first=”medium” visibility=”hide-for-small”]

[section bg=”486″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.29)” dark=”true” padding=”0px” height=”648px” height__sm=”400px”]

[gap]

[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”0px 5px 0px 5pxط” align=”center”]

[ux_text font_size=”1.1″ text_align=”right” class=”aboutletterspace”]

 • سطح رویداد: عمومی
 • پشتیبانی: از طریق واتسپ
 • تمرین و کارورزی: دارد
 • طول دوره: 2 ماه
 • ساعات دوره: 10 ساعت
 • فرمت آموزش:  صوت
 • ارزش سرمایه گزاری شما: 650 هزار تومان

[/ux_text]
[button text=”ثبت نام رویداد” color=”secondary” padding=”5px 50px 5px 50px” radius=”5″ link=”https://fararoy.ir/cart/?add-to-cart=318″]

[button text=”درخواست مشاوره” color=”white” style=”outline” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″ class=”popmake-562″]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/section]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”collapse” width=”full-width” v_align=”equal” visibility=”show-for-small”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”12″ force_first=”medium”]

[section bg=”486″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.29)” bg_pos=”25%” dark=”true” padding=”0px” height=”625px” height__sm=”400px”]

[gap]

[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”0px 5px 0px 5pxط” align=”center”]

[ux_text font_size=”1.1″ text_align=”right” class=”aboutletterspace”]

 • سطح رویداد: عمومی
 • پشتیبانی: از طریق واتسپ
 • تمرین و کارورزی: دارد
 • طول دوره: 2 ماه
 • ساعات دوره: 10 ساعت
 • فرمت آموزش:  صوت
 • ارزش سرمایه گزاری شما: 450 هزار تومان

[/ux_text]
[button text=”ثبت نام رویداد” color=”white” padding=”5px 50px 5px 50px” radius=”5″ link=”https://fararoy.ir/cart/?add-to-cart=318″]

[button text=”درخواست مشاوره” color=”white” style=”outline” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″ class=”popmake-562″]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/section]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[section label=”About Text” padding__sm=”0px”]

[gap height=”40px” height__sm=”20px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”4″ margin__sm=”0px 0px -20px 0px”]

[gap height=”10px” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_text font_size=”1.75″ line_height=”0.75″ line_height__md=”1.25″]

سرفصل ها

[/ux_text]
[button text=”در ارتباط باشید” color=”success” style=”link” icon=”icon-angle-right”]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[accordion]

[accordion-item title=”خودآگاهی”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”کشف خویشتن”]

 • تعریف خودشناسی
 • چرا باید خودمان را بشناسیم
 • چگونه خودمان را بشناسیم
 • آیا خودشناسی امکان پذیر است؟
 • گام های خودشناسی

[/accordion-item]
[accordion-item title=”شناخت ارزش ها، باور ها و رسالت فردی”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”چشم انداز و معنای زندگی”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”پیدا کردن علاقه و استعداد”]

 • استعداد چیست؟
 • علاقه چیست؟
 • هوش چیست؟
 • هر کدام چه جایگاهی در موفقیت من دارند؟
 • چگونه استعدادها و علایقم را بشناسم؟
 • چگونه استعدادها و علایقم را پرورش دهم؟
 • چه موانعی در مسیر تبلور استعدادها و علایقم وجود دارد؟

[/accordion-item]
[accordion-item title=”هدف گزینی”]

 • اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
 • تکنیک های هدف گزینی

[/accordion-item]
[accordion-item title=”برنامه ریزی مبتنی بر شخصیت شناسی”]

 • من چه ویژگی هایی دارم که در برنامه ریزی تاثیر گذار خواهد بود؟
 • تعارضات شخصیتی من چگونه در برنامه ریزی و اجرای آن خود را نشان می دهند؟
 • ویژگی های برنامه ریزی اصولی چیست؟
 • چه کنم که برنامه ام حتما عملی بشود؟
 • زمانم را چطور مدیریت کنم که به همه کارها برسم؟

[/accordion-item]
[accordion-item title=”تقویت اراده و انگیزه با هدف ماندن در مسیر”]

 • آیا انگیزه بالا برای شروع هرکار ضرورت داره؟
 • جایگاه اراده در نقشه ی راه موفقیت
 • چرا هرکاری رو بعد از مدتی رها میکنم
 • چرا به انگیزه هامون دلسرد میشیم
 • تله های سمی در مسیر که انگیزه واراده رو قورت میدن
 • راهبردهای تقویت اراده ودر مسیر ماندن

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”60px”]

[section label=”Timeline: Vertical” class=”faqpileh”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”459″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

شرایط شرکت در دوره

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

 1. جدّیت و تعهد بسیار بالا
 2. انگیزه رشد و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی
 3. دقت و حوصله در انجام تمرین‌ها
 4. اختصاص زمان روزانه برای آموزش‌ها و تمرین‌ها

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(154, 208, 173)” color=”light”]

این دوره برای چه افرادی مناسب است؟

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[ux_text class=”jstfy”]

همه افراد به این آموزش ها نیاز دارند. اما اگر شما از آن دسته افراد هستید که برای تک تک لحظه های زندگیتان ارزش قائل هستید و یا می خواهید در آینده حسرت گذشته و ندانم کاری ها را نخورید به شما توصیه می کنیم حتما در این رویداد شرکت کنید.

اگر در زندگی راه را گم کرده اید و به این سو و آن سو کشیده می شوید. اگر احساس می کنید تا اینجای راه اشتباه آمده اید و یا می خواهید از الان به بعد انتخاب های سالمی در زندگی داشته باشید این دوره به شما کمک زیادی خواهد کرد.

همچنین این دوره برای افراد زیر نیز مفید خواهد بود.

 • اساتید
 • معلمان
 • والدین
 • دانشجویان
 • دانش آموزان 16 سال به بالا

[/ux_text]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”460″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(154, 208, 173)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”461″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(251, 201, 51)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(251, 201, 51)” color=”light”]

چرا شرکت در این دوره بسیار مهم است؟

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[ux_text class=”jstfy”]

اطلاعاتی که در این دوره در اختیار شما قرار خواهد گرفت ممکن است به راحتی از طریق مطالعه هم قابل دستیابی نباشند.

این دوره کاتالیزور رشد شما خواهد بود. اگر بخواهید همه این یافته ها را به تنهایی بیاموزید باید سالهای زیادی از عمر را تجربه و آزمون و خطا کنید در حالی که این روش بهینه نیست و شما به مرور زمان حس فرسودگی خواهد کرد.

این دوره باعث خواهد شد تا خیلی از تغییراتی که سال‌ها زمان می‌برند، در مدت کوتاهی برای مخاطب به وجود بیایند. البته به شرطی که به تمرین‌ها پایبند باشید.
مباحث و روش‌های آموزش داده شده در این دوره، بسیار منحصر به فرد هستند.
[/ux_text]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(249, 113, 104)” color=”light”]

دستاوردهای این دوره

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[ux_text class=”jstfy”]

دستاوردهای روانی: دستیابی به آرامش، رضایت و غنای درونی

دستاورد‌های ذهنی: کمک به رشد تمرکز، دقت و توجه به مسائل مهم‌تری مانند یادگیری بعضی از قواعد تفکر صحیح، مشخص شدن تکلیف افراد با خود و زندگی، ایجاد باورهای مثبت نسبت به خود و آمادگی ذهنی برای ورود به مراحل پیچیده‌تر و عمیق‌ترِ رشد.

دستاوردهای شخصیتی: کمک به غلبه بر اهمال کاری، یادگیری برنامه‌ریزی جدی و منحصر به فرد برای هر فرد، تقویت تفکر آگاهانه در سفر زندگی
[/ux_text]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”462″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(249, 113, 104)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”]

[featured_box img=”461″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(123, 0, 193)”]

[gap visibility=”hidden”]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″]

[row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(123, 0, 193)” color=”light”]

این دوره به چه روشی برگزار می شود؟

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[ux_text class=”jstfy”]

این دوره غیر حضوری است و در هنگام برگزاری درس و تمرین به صورت هفتگی برای شما ارسال خواهد شد.

این دوره در تلگرام هم پیگیری خواهد شد.
[/ux_text]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Team Members”]

[gap]

[row h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text font_size=”0.9″]

از پیلگی تا پروانگی

[/ux_text]
[ux_text font_size=”2″ line_height=”1″]

فرادهندگان کارگاه ها

[/ux_text]
[gap height=”10px”]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”3″]

[team_member img=”601″ name=”خانم دکتر زهرا شایسته فرد” title=”مشاور و مدرس دانشگاه، دانش آموخته رشته مشاوره دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دوره های پیش از ازدواج وزارت بهداشت، موسس مرکز سفیران سلامت روان، موسس مرکز استعدادیابی گام نوجوانان” icon_style=”small” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

[gap height=”10px”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”3″]

[team_member img=”604″ name=”آقای دکتر وحید مطهری موید” title=”مدرس دانشگاه علوم پزشکی همدان، دارای مجوز رسمی از نظام روانشناسی، مرکز مشاوره سایبان” icon_style=”small” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

[gap height=”10px”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”3″]

[team_member img=”597″ name=”خانم زینب موحدی منفرد” title=”دانش آموخته مقطع دکتری، بنیانگذار آکادمی فراروی، مدرس دوره های توسعه فردی و مهارت های زندگی، دانش آموخته موسسه بین الملی ویلیام گلسر” icon_style=”small” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

[gap height=”10px”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”3″]

[team_member img=”599″ name=”خانم مهتاب شرفیه” title=”روانشناس، مشاور شغلی و تحصیلی، مدرس کارگاه های آموزشی مرکز کارآفرینی و مرکز مشاوره دانشگاه شریف، مربی توسعه فردی” icon_style=”small” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

[gap height=”10px”]

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row style=”small” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”3″]

[team_member img=”603″ name=”خانم بنفشه قاسمی زاده” title=”کارشناس ارشد روانشناسی، کوچ حرفه ای ICI، مرکز مشاوره بی نهایت” icon_style=”small” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

[gap height=”10px”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”3″]

[team_member img=”598″ name=”خانم نرگس نظرپور” title=”کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی، رتبه 64 کنکور سراسری، دانش آموخته موسسه بین المللی ویلیام گلسر و عضو سازمان نظام روانشناسی ایران” icon_style=”small” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

[gap height=”10px”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”3″]

[team_member img=”600″ name=”خانم زهرا رضوانیان” title=”طرحواره درمانگر و تراپیست. با گواهی رسمی آموزش از دانشگاه تهران” icon_style=”small” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

[gap height=”10px”]

[/team_member]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Call to Action” bg=”501″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” dark=”true” height=”400px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding__sm=”0px 0px 0px 0″ padding__md=”0px 10% 0px 10%” align=”left” visibility=”hide-for-medium”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding__sm=”0px 0px 0px 0″ padding__md=”0px 10% 0px 10%” align=”left”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.2″ text_align=”right” text_align__md=”center”]

از پیلگی تا پروانگی

[/ux_text]
[gap]

[ux_text text_align=”right” text_align__md=”center”]

 • سطح رویداد: عمومی
 • پشتیبانی: از طریق واتسپ
 • تمرین و کارورزی: دارد
 • طول دوره: 2 ماه
 • ساعات دوره: 10 ساعت
 • فرمت آموزش:  صوت
 • ارزش سرمایه گزاری شما: 450 هزار تومان

[/ux_text]
[ux_stack direction__sm=”col” distribute__md=”center” gap=”0.75″]

[button text=”ثبت نام رویداد” color=”secondary” padding=”5px 50px 5px 50px” radius=”5″ link=”https://fararoy.ir/cart/?add-to-cart=318″]

[button text=”درخواست مشاوره” color=”white” style=”outline” padding=”5px 20px 5px 20px” radius=”5″ class=”popmake-562″]

[/ux_stack]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”60px”]

[accordion title=”سوالات متداول شرکت کنندگان در این دوره”]

[accordion-item title=”آیا برای شرکت در این دوره به پیش نیاز قبلی نیاز دارم؟”]

خیر. تنها چیزی که شما نیاز دارید فقط میل به رشد و ایجاد تغییرات مثبت در خودتان است.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”آیا در صورت نارضایتی از دوره ضمانت بازگشت وجه دارم؟”]

این دوره بعد از تحقیق و مطالعه طرح ریزی شده است و اساتید کاملا مسلط نسبت به موضوعات انتخاب شده اند. اما در صورت نارضایتی از محتوا کل مبلغ پرداخت شده بازگردانده خواهد شد.

[/accordion-item]

[/accordion]
[gap height=”60px”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”1283″ width=”70″ width__sm=”100″]

[/col]

[/row]