[section label=”About”]

[row style=”small” v_align=”equal”]

[col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”5″ padding=”5% 5% 5% 5%” align=”center” border=”2px 2px 2px 2px” border_color=”rgb(39, 54, 71)”]

[ux_text font_size=”1.45″ line_height=”1.55″ text_color=”rgb(210, 53, 60)”]

رویداد کپسول عزت نفس، حل مسئله و تصمیم گیری

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.1″ line_height=”1.9″ text_align=”right” class=”jstfy”]

دو مهارت حل مسئله و تصمیم‌گیری از جمله مهم‌ترین مهارت‌های کاربردی در زندگی فردی و اجتماعی می‌باشند. مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum)، گزارشی منتشر کرده است که در آن ۱۰ مهارت برتر مورد نیاز در سال ۲۰۲۵ را معرفی کرده است. تقریبا نیمی از این مهارت‌ها، مرتبط با حل مسئله هستند. همه ما روزانه با مسائل مختلفی در زندگی روبه‌رو می‌شویم که امکان انتخاب‌های متفاوتی برای ما فراهم می‌کنند. این مسائل ممکن است درونی یا بیرونی باشند. برای مثال انتخاب راه زندگی و توسعه فردی از جمله مسائل درونی و رفع اختلاف بین افراد در خانواده یا محل کار نمونه‌ای از مسائل بیرونی هستند. از طرفی حل مسئله ارتباط مستقیمی با مهارت تصمیم‌گیری دارد و هردو مهارت نیازمند آموزش و تمرین هستند. تحقیقات زیادی درباره ارتباط مهارت حل مسئله، تصمیم گیری و عزت نفس انجام شده است که نشان می‌دهند حل مسئله و تصمیم‌گیری درست باعث افزایش عزت نفس در افراد می‌شوند. در حقیقت هر چه افراد تصمیم‌های بهتری در زندگی بگیرند که نتایج مثبتی برای آن‌ها به همراه داشته باشد، عزت نفس نیز تقویت می‌شود.
[/ux_text]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”7″]

[ux_banner height=”580px” height__sm=”100%” bg_color=”rgb(210, 53, 60)” video_loop=”false” video_visibility=”visible”]

[text_box width=”100″ width__sm=”90″ scale=”180″ scale__sm=”145″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_text font_size=”1.1″]

سطح رویداد: عمومی پشتیبانی: از طریق واتسپ تمرین و کارورزی: دارد ارزش سرمایه گزاری شما: 268هزار تومان

[/ux_text]
[row_inner]

[col_inner span=”8″ span__sm=”8″]

[ux_stack direction=”col” direction__sm=”col” distribute=”center” gap=”0.75″]

[button text=”ثبت نام رویداد” color=”white” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″ link=”https://fararoy.ir/cart/?add-to-cart=1555″]

[button text=”درخواست مشاوره” color=”white” style=”outline” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″ class=”popmake-562″]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”About Text” padding__sm=”0px”]

[gap height=”40px” height__sm=”20px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”4″ margin__sm=”0px 0px -20px 0px”]

[gap height=”10px” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_text font_size=”1.75″ line_height=”0.75″ line_height__md=”1.25″]

سرفصل ها

[/ux_text]
[button text=”در ارتباط باشید” color=”success” style=”link” icon=”icon-angle-right”]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”8″]

[accordion]

[accordion-item title=”عزت نفس”]

 • تعریف و اهمیت عزت نفس
 • منابع عزت نفس
 • ارزش انسان
 • سیر تحولی عزت نفس
 • سنجش عزت نفس
 • مواجهه غلط با عزت نفس پایین
 • را‌ه‌کارهای افزایش عزت نفس

[/accordion-item]
[accordion-item title=”حل مسئله”]

 • مسئله و تفکر
 • ابر مهارت‌ها
 • تعریف مسئله و حل مسئله
 • ویژگی‌های افراد با توانایی حل مسئله
 • اهمیت ارزش‌های فردی در فرایند حل مسئله و تصمیم‌گیری
 • مراحل حل مسئله
 • تکنیک‌های جذاب حل مسئله

[/accordion-item]
[accordion-item title=”تصمیم گیری”]

 • اهمیت تصمیم‌گیری
 • سیستم‌های تصمیم‌گیری
 • تکنیک‌های تصمیم‌گیری
 • بررسی 7 تکنیک مهم در تصمیم‌گیری

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”شرایط” bg=”1707″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.35)” bg_pos=”50%” dark=”true” height=”400px” height__sm=”350px” scroll_for_more=”true”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”11″ span__md=”8″ align=”center” class=”lightbk”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.5″ font_size__sm=”1.75″]

شرایط شرکت در دوره

[/ux_text]
[gap]

[ux_text font_size=”1.15″ line_height=”0.75″]

انگیزه رشد و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی

مسئولیت‌پذیری

اعتقاد به نقش فردی در اتفاقات زندگی

آمادگی برای تفکر و تمرین تکنیک‌ها
[/ux_text]
[gap]

[row_inner]

[col_inner span=”9″ span__sm=”8″]

[ux_stack direction__sm=”col” distribute=”center” gap=”0.75″]

[button text=”ثبت نام رویداد” color=”white” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″ link=”https://fararoy.ir/cart/?add-to-cart=1555″]

[button text=”درخواست مشاوره” color=”white” style=”outline” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″ class=”popmake-562″]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Info Boxes” padding=”0px” class=”illimg”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 15% 0px 15%” padding__sm=”40px 8% 50px 8%” padding__md=”0px 8% 0px 8%” align=”left”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.1″ line_height=”1.6″ text_align=”right” class=”jstfy”]

این دوره برای چه افرادی مناسب است؟

همه افراد به این آموزش ها نیاز دارند.
اما اگر شما از آن دسته افراد هستید که مدام در تصمیم‌گیری‌های خود تعلل می‌ورزید یا همیشه تقصیر را به گردن دیگران می‌اندازید مشخص است که توانایی حل مسئله ندارید و باید این مهارت را در خود تقویت کنید.
همچنین اگر بعد از هر تصمیم پشیمان می‌شوید و یا اغلب در حال مقایسه خود با دیگران هستید نیز این دوره می‌تواند به شما کمک کند. اگر می خواهید از الان به بعد انتخاب های سالم داشته و تصمیم‌های درستی در زندگی بگیرید نیز این دوره به شما کمک زیادی خواهد کرد.
این دوره برای افراد زیر نیز مفید خواهد بود: مدیران، معلمان، والدین، دانشجویان، همه افراد از 16 سال به بالا
[/ux_text]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” height__sm=”300px” height__md=”350px” bg=”1535″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” video_visibility=”visible”]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_banner height=”400px” height__md=”349px” bg=”1536″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” video_visibility=”visible” visibility=”hide-for-small”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 15% 0px 15%” padding__sm=”40px 8% 50px 8%” padding__md=”0px 8% 0px 8%” align=”center”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.1″ line_height=”1.6″ text_align=”right” class=”jstfy”]

چرا شرکت در این دوره بسیار مهم است؟

این رویداد از معدود دوره‌هایی است که با رویکرد تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس به آموزش حل مسئله و تصمیم‌گیری پرداخته است.
تعدد و کارایی تکنیک‌هایی که در این دوره آموزش داده می‌شوند باعث شده تا کاملترین مجموعه آموزشی درباره حل مسئله و تصمیم‌گیری ایجاد شود  و تقریبا تمام روش‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری در این دوره آموزش داده شده‌اند.
[/ux_text]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”show-for-small”]

[ux_banner height=”400px” height__sm=”250px” height__md=”350px” bg=”1536″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)”]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 15% 0px 15%” padding__sm=”40px 8% 50px 8%” padding__md=”0px 8% 0px 8%” align=”left”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.1″ line_height=”1.5″ text_align=”right” class=”jstfy”]

دستاوردهای این دوره

 • می توانید با آگاهی تصمیمات خوبی بگیرید.
 • می توانید از زیان‌های سنگین روانی ناشی از تصمیات غلط جلوگیری کنید.
 • می توانید با تصمیمات درست زندگی خود را بهبود دهید.
 • با تصمیم گیری درست عزت نفس‌تان را افزایش دهید.
 • با به‌کارگیری تکنینک‌های افزایش عزت نفس، عزت نفس و اعتماد به نفس خود را تقویت کنید.

[/ux_text]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_banner height=”400px” height__md=”350px” bg=”1540″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” video_visibility=”visible”]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” height__sm=”250px” height__md=”349px” bg=”1538″ bg_size=”original” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” video_visibility=”visible”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 15% 0px 15%” padding__sm=”40px 8% 50px 8%” padding__md=”0px 8% 0px 8%” align=”center”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.1″ line_height=”1.6″ text_align=”right” class=”jstfy”]

این دوره به چه روشی برگزار می شود؟

این دوره به صورت آفلاین و غیر حضوری است.
[/ux_text]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”شرایط” bg=”1707″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.35)” bg_pos=”50%” dark=”true” height=”400px” height__sm=”350px” scroll_for_more=”true”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”11″ span__md=”8″ align=”center” class=”lightbk”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.5″ font_size__sm=”1.75″]

شرایط شرکت در دوره

[/ux_text]
[gap]

[ux_text font_size=”1.15″ line_height=”0.75″]

انگیزه رشد و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی

مسئولیت‌پذیری

اعتقاد به نقش فردی در اتفاقات زندگی

آمادگی برای تفکر و تمرین تکنیک‌ها
[/ux_text]
[gap]

[row_inner]

[col_inner span=”9″ span__sm=”8″]

[ux_stack direction__sm=”col” distribute=”center” gap=”0.75″]

[button text=”ثبت نام رویداد” color=”white” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″ link=”https://fararoy.ir/cart/?add-to-cart=1555″]

[button text=”درخواست مشاوره” color=”white” style=”outline” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″ class=”popmake-562″]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”FAQs 1″ bg_color=”rgb(255,255,255)” padding=”20px”]

[gap height=”60px”]

[row label=”Title”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

سوالات متداول شرکت کنندگان در این دوره

[/col]

[/row]
[row label=”FAQs” h_align=”center” padding=”30px 30px 30px 30px” padding__sm=”0px 0px 0px 0px” depth=”1″]

[col span__sm=”12″ span__md=”10″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[accordion]

[accordion-item title=”آیا برای شرکت در این دوره به پیش نیاز قبلی نیاز دارم؟”]

خیر. تنها چیزی که شما نیاز دارید فقط میل به رشد و اجاد تغییرات مثبت در خودتان است.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”آیا در صورت نارضایتی از دوره ضمانت بازگشت وجه دارم؟”]

این دوره بعد از تحقیق و مطالعه طرح ریزی شده است و اساتید کاملا مسلط نسبت به موضوعات انتخاب شده اند. اما در صورت نارضایتی از محتوا کل مبلغ پرداخت شده بازگردانده خواهد شد.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap height=”60px”]

[/section]
[section label=”Team Sorted: Members” bg_color=”rgb(239, 222, 214)” padding=”60px”]

[row label=”Member 1: Change Color” col_bg=”rgb(255,255,255)” h_align=”center”]

[col span__sm=”11″ margin=”10px 0px 10px 0px” align=”left”]

[row_inner style=”collapse” v_align=”middle”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”5″]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”597″ bg_color=”rgb(244, 244, 244)”]

[/ux_banner]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”7″ padding=”40px 40px 40px 40px” class=”team-sorted-info”]

خانم زینب موحدی منفرد

فرادهنده کارگاه ها

[gap height=”20px”]

بنیانگذار آکادمی فراروی
دانش آموخته مقطع دکتری
مدرس دوره های توسعه فردی و مهارت های زندگی
دانش آموخته موسسه بین الملی ویلیام گلسر
منتور شغلی

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”1.2em” color=”rgba(0, 0, 0, 0.09)”]

[row_inner_1 label=”Social + Button” style=”small”]

[col_inner_1 span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[follow style=”small” align=”left” scale=”90″ facebook=”#” instagram=”#” linkedin=”#”]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”5″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[button text=”درخواست مشاوره” letter_case=”lowercase” color=”secondary” expand=”true” icon=”icon-clock”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row label=”Member 2: Change Color” col_bg=”rgb(255,255,255)” h_align=”center”]

[col span__sm=”11″ margin=”10px 0px 10px 0px”]

[row_inner style=”collapse” v_align=”middle”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”7″ padding=”40px 40px 40px 40px” class=”team-sorted-info”]

مهتاب شرفیه

فرادهنده کارگاه ها

[gap height=”20px”]

روانشناس
مشاور شغلی و تحصیلی
مدرس کارگاه های آموزشی مرکز کارآفرینی و مرکز مشاوره دانشگاه شریف
مربی توسعه فردی

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”1.2em” color=”rgba(0, 0, 0, 0.09)”]

[row_inner_1 label=”Social + Button” style=”small”]

[col_inner_1 span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[follow style=”small” align=”left” scale=”90″ facebook=”#” instagram=”#” linkedin=”#”]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”5″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[button text=”درخواست مشاوره” letter_case=”lowercase” color=”secondary” expand=”true” icon=”icon-clock”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”5″ force_first=”small”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”602″ bg_color=”rgb(244, 244, 244)”]

[/ux_banner]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”1563″]

[/col]

[/row]